Intern reglement

Download

Nieuwe heropstart ARKEBUZE vanaf 9 juni onder volgende beperkende maatregelen :

 • We zijn slechts een beperkt aantal dagen geopend : dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond op reservatie via onze website : www.arkebuze.be > reserveringen > paswoord. In principe 1 uur maximum per schutter en per stand, behalve indien er geen opvolgers meer zijn.
 • Cafetariagebruik volgens de geldende veiligheidsmaatregelen.
 • Er is een CO2 meter aanwezig in de cafetaria die de verluchtingsmaatregelen zal mee helpen bepalen volgens de geldende richtlijnen.
 • Slechts gebruik van 3 banen/stand (banen 1-3 en 5 zowel boven als beneden, met steeds 1 baan tussenruimte, dus steeds slechts 3 schutters aanwezig per stand).
 • Op elke locatie zijn ontsmettingsmiddelen ter beschikking (gels en sprays).
 • Gebruik deze zo dikwijls mogelijk, zeker tussen 2 schietbeurten.
 • Na elke schietbeurt ontsmetten van elke bediening (knoppen/displays) : steeds doekje gebruiken nooit rechtstreeks sproeien !!.
 • Gebruikers van de kogelstand : WC-bezoek, handen wassen en ontsmetten gebeurt boven en niet beneden.
 • Gebruik van mondmaskers is verplicht bij iedere verplaatsing alsook op de stand, volgens de geldende lokale richtlijnen
 • Dagelijks voor gebruik worden alle deurklinken en aanraakbare oppervlakken ontsmet. De luchtverversing in de vuurwapenstand moet steeds actief zijn.
 • Na elk WC-gebruik handen wassen en ontsmetten.  
 • Kogelstand : het elektrisch schakelbord mag alleen bediend worden door de dag-verantwoordelijke of iemand van het bestuur.
 • Iedereen dient zich te houden aan de minimum “social distancing” in stand en cafetaria waar mogelijk bij elke verplaatsing.
 • Clubwapens ontsmetten na elk gebruik.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruiksartikelen, geen kruisgebruik. (wapens, toebehoren, schrijfgerief e.d.).

BENT U BEREID ZICH AAN DEZE MAATREGELEN TE HOUDEN, DAN BENT U WELKOM.